SNØ SKIBAKKE
47 CM
BAKKER
13/14
STADION 585moh
84 CM
DYPLAND 775moh
83 CM
MELDING FRA LØYPEKJØRER
i dag mandag kjøre vi treningssløypene runnatjønna, lysløype, og en del på heia, kjøre opp slåttedalen (25/3 07:29)