SNØ SKIBAKKE
40 CM
BAKKER
2/14
STADION 585moh
20 CM
DYPLAND 775moh
30 CM
MELDING FRA LØYPEKJØRER
Fine løyper nå. Bedre preppet Bjørnen-runden enn lørdag og Ånebjør kjøres nå kl 10. (20/1 09:42)