SNØ SKIBAKKE
40 CM
BAKKER
2/14
STADION 585moh
20 CM
DYPLAND 775moh
30 CM